Msze Święte

Intencje

Ogłoszenia

Liturgia na dziś

Krótka historia WTZ

Dnia 2 stycznia 2001 roku w oparciu o obowiązujące przepisy rozpoczęły swoją działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku. Stało się to dzięki inicjatywie księdza Mariana B. który zaproponował wykorzystanie byłych salek katechetycznych na działalność WTZ.
Warsztaty są sponsorowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 90%, a w 10% przez Starostwo Powiatowe w Żarach. Warsztaty realizuję zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Zadania te realizowane są poprzez :
  • ogólne usprawnianie,
  • rozwijanie umiejętności wykonania czynności życia codziennego, oraz zaradności osobistej,
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
  • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
  • rozwijanie podstawowych, oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej.
Ta data zmieniła życie 20 młodych niepełnosprawnych ludzi. Do chwili obecnej nasze warsztaty liczą nadal 20 osób, choć przez minione 10 lat następowały rotacje i 18 osób po różnych okresach terapii opuszczały warsztaty a na ich miejsce przychodziły następne, można zatem powiedzieć, że przez 10 lat z terapii skorzystało i nadal korzysta w sumie 38 osób.
Działają tu 4 pracownie prowadzone przez sympatyczne, życzliwe i o wielkim sercu panie terapeutki.
Pierwsza pracownia-gospodarstwa domowego, w której szefuje pani Ania W. Tutaj młodzież uczy się przygotowywać posiłki na co dzień i na specjalne okazje, a także uczy się planowania wydatków.
Druga pracownia - krawiecka – tu „rządzi” pani Janina Ł., która wtajemnicza w arkana szwów, haftów, robótek dziewiarskich i różnych ślicznych robótek ręcznych.
Trzecia pracownia- plastyczna pod kierunkiem pani Agnieszki A. rozwija talenty artystyczne młodzieży, która rysuje, maluje różnymi technikami na różnych materiałach, np. na papierze, płótnie, szkle.
Czwarta pracownia komputerowo-muzyczna, w której do nowoczesności XXI wieku prowadzi pani Agnieszka D.. Tu młodzież może odkrywać możliwości techniczne: komputera, drukarki, kserokopiarki, itp. oraz korzysta z zajęć muzykoterapii.
Pierwszym kierownikiem WTZ była pani Cecylia K., a obecnie nad całością warsztatów czuwa od 7 lat pani Grażyna B-J. O nasze finanse dba pani Jadwiga G., a czysto i pachnąco na warsztatach mamy dzięki pani Marii P. Złota rączka warsztatowa to Pan Mieczysław P.
Początkowo opiekę medyczną sprawował pan doktor Zbigniew B. i pani Danuta K. - pielęgniarka. To właśnie oni ustalali standardy zdrowotne i higieniczne. Obecnie tę opiekę sprawują panie terapeutki i dochodząca pielęgniarka pani Jola K.
Od pierwszych dni istnienia warsztatów do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w życiu warsztatów psycholog pani Maria F., do której zawsze można się zwrócić ze swoimi problemami.
Od 2003 roku jest z nami również pani Basia S. ze swoimi psami Kiarą i Janą. Pani Basia prowadzi dogoterapię, która pomogła wielu z naszych uczestników w radzeniu sobie z emocjami.
Natomiast duchowe przewodnictwo sprawują nad nami księża, jako że jesteśmy warsztatami przy parafii. Głównym przewodnikiem duchowym jest oczywiście ks. Proboszcz Marian B. a także na przestrzeni 10 lat ks. Radek, ks. Adrian i ks. Sławek, którzy prowadzą zajęcia katechetyczne.
Rozpoczynając działalność warsztatów borykaliśmy się z różnymi trudnościami, dlatego zwracaliśmy się z prośbą o pomoc do wielu osób, którzy nam nie odmawiali. Między innymi taką osobą była Pani Halina S., która bardzo chętnie udzieliła praktycznych rad przydatnych w twórczości artystycznej.
Włączyliśmy się w różne zakresy organizowane przez władze i instytucje miejscowe i przez inne warsztaty funkcjonujące już w woj. Lubuskim.
Udało nam się również nawiązać kontakty z osobami niepełnosprawnymi w niemieckim mieście Forst dzięki Pani Renacie F.
Jako Warsztaty działające przy parafii obchodzimy Światowy Dzień Chorych uczestnicząc przede wszystkim uroczystej mszy świętej. Jeździmy do Rokitna na diecezjalną pielgrzymkę osób chorych i niepełnosprawnych.
Jesteśmy również współorganizatorami miejsko-gminnej wigilii najpierw dla osób niepełnosprawnych a obecnie dla wszystkich potrzebujących.
Wyjeżdżamy na różne uroczystości gminne, np. do Górzyna, Osieka, bierzemy udział w Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, który corocznie odbywa się w Lubsku.
Gościliśmy również u siebie na różnych wspólnych imprezach dzieci ze szkół podstawowych, młodzież z OHP, np. zabawy karnawałowe, Walentynki, itp.
Do tradycji naszych warsztatów należy już uroczysta organizacja Majówki Sportowo-Rekreacyjnej, która pierwszy raz odbyła się na stadionie OSiR w Lubsku w.2002r. Zjeżdżają się na nią warsztaty z całego województwa. W organizacji majówki aktywnie uczestniczą dyrektor pan Janusz D. i pracownicy OSiRu oraz wolontariusze OHP. Pomagają nam również zawsze stali sponsorzy Jorg S.- Magnolia Lubsko i Tomasz A. - Piekarnia Wiejska Górzyn.
Każdą majówkę uświetniają goście Władz Miasta i Gminy Lubsko, przedstawiciele Rady Powiatu Żary, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Grażyna R., dyrektorzy szkół.
My również uczestniczymy w imprezach organizowanych przez inne warsztaty w województwie, np. w spartakiadzie w Szprotawie, w Olimpiadzie Umiejętności Zawodowych w Międzyrzeczu.
Jesteśmy zawsze tam, gdzie się coś ciekawego dzieje, gdzie nas zapraszają.
Sami wyjeżdżamy na wspólne wycieczki. Byliśmy już nad morzem i w górach, w Krakowie , Warszawie oraz w Trójmieście.
Potrafimy korzystać z publicznych środków komunikacyjnych, potrafimy cieszyć się życiem, organizujemy wspólne spotkania z rodzicami z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Matki i Dnia Dziecka.
Jesteśmy jedną wielką rodziną, dobrze czujemy się ze sobą i cieszymy się, że mamy to nasze miejsce gdzie możemy realizować siebie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
   

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku